Renovatie Hotel Dulac te Amsterdam

Februari 2011 t/m december 2011.

•  Brand- en ontruimingsinstallatie;
•  Telefooncentrale;
•  Verlichtingsinstallatie;
•  Camera installatie;
•  Vloerverwarmingsinstallatie.

Bruto vloeroppervlakte: 1.000m2

In samenwerking met: