Renovatie Leeuwenbergh Theater te Utrecht

Juni 2007 t/m juni 2008.

•  E-installaties;
•  Aardings installatie;
•  Bliksembeveiliging;
•  Verdeelinrichtingen;
•  Noodvoorzieningen;
•  Bedienpanelen;
•  Nood- en verlichtingsarmaturen;
•  Brandmeld- en ontruimingsinstallatie;
•  Beveiligingsinstallatie;
•  Invaliden toilet signalering;
•  Data- en telefoonvoorzieningen.

Bruto vloeroppervlakte: 2.250m2

In samenwerking met: