Renovatie Roland Holst College te Hilversum

April 2005 t/m januari 2006.

Voor dit project hebben we wij de algehele E-installaties verzorgd. Het pand is een onderwijsinstelling die gedurende de nieuwbouw en verbouw in bedrijf is gebleven. Door het in gebruik blijven van de onderwijsinstelling hebben we te maken gehad met een complexe bouwplaats en logistiek en moesten we zorgen voor minimale geluidsoverlast. Door goed overleg met de bouwteams zijn hier flexibele oplossingen voor bedacht.

Bruto vloeroppervlakte: 8.500m2

In samenwerking met: