Aanpassing toiletten Bestuursgebouw Universiteit Utrecht

Oktober 2012 t/m juli 2013.

•  Aanpassen bliksembeveiliging;
•  Aanpassen lichtinstallatie;
•  Aanpassen brandmeldinstalatie.

Bruto vloeroppervlakte: 1.887m2

In samenwerking met:
JP van Eesteren TBI Bouw