Renovatie Buys Ballot Laboratorium te Utrecht

Mei 2008 t/m  oktober 2008.

Het leveren en monteren van diverse E-installaties;

•  Verlichtingsinstallatie;

•  Data-installatie;

•  Noodverlichtingsinstallatie;

•  Verdeelinrichtingen;

•  230V installatie;

•  Toegangscontrole;

•  Zonweringsinstallatie.

Bruto vloeroppervlakte 9.600m2

 

In samenwerking met: